ท่านสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
หสม. ศูนย์การแปลบางรัก (สำนักงานใหญ่)
190 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0992003416406

กรณีมูลค่าการใช้บริการ เกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
• การสั่งจ้างจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย
• กรณีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3-4 วัน
• กรณีจัดส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

*ภายหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip)
หรือ ส่งมาทาง E-mail : pattarapon.wwt@gmail.com

www.bangraktranslation.com

© 2015-2022 bangraktranslation.com All Rights Reserved.